Missie en Visie

 

Visie

Ieder mens heeft het recht om betekenisvol te zijn en om daarin gehoord, gezien en erkend te worden. Ieder mens mag leven op het hoogste niveau van zijn eigen kunnen. Je mag worden wie je bent.

Missie

Onze missie is om mensen te coachen, bij te staan, op de weg naar een betekenisvol leven. Een leven waarin een mens op het hoogste niveau van zin eigen kunnen functioneert.

Wij maken daarbij gebruik van de oplossingsgerichte methode en coachende gespreksvoering.

In onze benaderingswijze maken wij gebruik van de theorieën van de contextuele optiek van I. Nagy en de transactionele analyse van van E. Berne.